Uppdrag

 

Exempel på uppdrag jag åtar mig

 

  • utveckla miljösidor på intranät och/eller hemsida med texter, artiklar och bilder – målgruppsanpassat och pedagogiskt utformat.

 

  • utarbeta miljökommunikationsplan och ta fram förslag på kommunikativa insatser för att sprida kunskap och väcka engagemang om ert miljöarbete – hos medarbetare, kunder eller allmänhet.

 

  • vidareutveckla och fördjupa ert miljöarbete och miljöledningssystem, med särskilt fokus på hur det kommuniceras.

 

  • utveckla och genomföra utbildning för era medarbetare i olika kanaler - till exempel på webben, muntligt eller i skriftlig form.

 

  • skriva texter till miljöartiklar, webb, hållbarhetsredovisningar, tidningar med mera.

 

Exempel på uppdrag jag gjort

SJ Års- och hållbarhets-redovisning 2013.

 

Delprojektledare för arbetet med SJs Års- och hållbarhets-redovisning 2013. Ansvarade även för delar av innehållet både som skribent och faktagranskare.

Utveckling och kommunikation av SJs miljöarbete.

 

I nära samarbete med hållbarhets-chefen har jag vidareutvecklat och kommunicerat SJs miljöarbete internt och externt.

SJs första dataspel SJ EcoGame.

 

Spelet handlar om att köra tåg energisnålt och släppa ut så lite koldioxid som möjligt - ett lättsamt och roligt sätt att kommunicera tågets miljöfördelar. Spelet lockade tusentals spelare och användes i flera tävlingar. Just nu finns det med på Tekniska museets utställning "100 Innovationer".

SJs deltagande i Earth Hour.

 

Skrev temaartiklar om miljö

på hemsidan, arrangerade miljötävling för medarbetarna och gjorde verklighet av en egen idé om akustiska live-spelningar ombord på X2000 - ett arrangemang som väckte stor uppmärksamhet och blev mycket uppskattat.

Miljökrönika på webben.

 

November 2011 blev jag inbjuden att skriva en miljö-krönika på Miljöjouren - en mötesplats på nätet för dem som jobbar med miljöfrågor.

I krönikan med titeln "Så mycket bättre" lyfte jag fram miljöfördelarna med att åka tåg.

Copyright © All Rights Reserved